MENU
Menu

Project in de spotlight: KI-agil

Hoe verbeter je de invoering van kunstmatige intelligentie bij het midden- en kleinbedrijf? Het onderzoeksproject onder leiding van lector Heinrich Wörtche en docent-onderzoeker Joke Bruining (Instituut voor Engineering) heeft een subsidie van € 900.000 ontvangen om de voorwaarden voor zo’n implementatie te onderzoeken. Het project is in september gestart.

Heinrichs onderzoeksgroep Sensors and Smart Systems gaat samen met Hochschule Osnabrück (Instituut voor Duale Studies) bij zes bedrijven kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het doel is om nieuwe werkvormen en businessmodellen te ontwikkelen.

De ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – en dan in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data-analyse en daarop voortbouwend AI – bieden nieuwe mogelijkheden voor industriële productie en intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen.Tegelijkertijd is het erg belangrijk dat deze technologie in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo wordt ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven. Kortom, de technologie staat in dienst van de maatschappij en de mensheid.

De zes deelnemende mkb’s komen uit verschillende sectoren en zijn gevestigd in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland. Andere mkb’s in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden op dit gebied. Vanuit de Hanzehogeschool worden de opleidingen Sensor Technology, hbo-ICT en Bio-informatica bij het project betrokken.

Techhub Assen is een initiatief van
mede mogelijk gemaakt door
Logo Ondernemend Assen
Logo Hanzehogeschool Groningen
Logo Drenthe College
mede mogelijk gemaakt door
Logo Gemeente Assen
Logo Provincie Drenthe
Privacybeleid