MENU
Menu

Hanzehogeschool en Drenthe College werken in TechHub Assen samen aan algenproject

Algen lijken op plantjes, maar het zijn bijzondere organismen waar we in de toekomst veel aan kunnen hebben. Onderzoek en innovatie op het gebied van voeding en andere toepassingen van algen is volop in ontwikkeling. Studenten op mbo-, hbo- en masterniveau werken in TechHub Assen aan een nieuwe algenreactor. Onderzoek en onderwijs komen samen in dit algenproject van Hanzehogeschool Groningen en Drenthe College Assen.

Rob van Haren en Heinrich Wörtche zijn als lector verbonden aan het Kenniscentrum Biobased Economy van Hanzehogeschool. Vanuit de onderzoekgroep ‘Plantaardige Productie en Verwerking’ hebben hbo- en masterstudenten Engineering de opdracht gekregen een volautomatische algenreactor te ontwikkelen. Maanden van onderzoek en innovatie hebben geleid tot een prototype dat in TechHub Assen in productie is.  

Optimaliseren voor de markt
Het is nu de taak aan mbo-studenten Smart Industry van Drenthe College om dit prototype te optimaliseren onder leiding van een hbo-student Engineering Hanzehogeschool Groningen. Studenten gaan de uitdaging aan om van het prototype een product te maken dat toepasbaar is voor de markt. Dit betekent dat zij de algenreactor gereed maken voor seriematige productie. Dit vraagt onder andere om extra sensoren en constructieve aanpassingen. Het streven is om dit eind 2022 te realiseren.

Algen voor de toekomst
Onderzoek en innovatie op het gebied van algen voor voeding en andere toepassingen is volop in ontwikkeling. Op termijn zal het bijdragen aan een verhoogde voedselzekerheid, een gezonde smakelijke voeding en andere hoogwaardige producten, zoals cosmetica. Het algenproject is een voorbeeld van hoe toegepast onderzoek in samenwerking met onderwijs innovatieve producten in korte tijd kan ontwikkelen en commercialiseren.

Algenteelt heeft meer belangstelling in de regio. Het bedrijf Redworx Engineering gevestigd in Assen werkt momenteel ook in de TechHub aan innovatieve teeltmethodes.

Techhub Assen is een initiatief van
mede mogelijk gemaakt door
Logo Ondernemend Assen
Logo Hanzehogeschool Groningen
Logo Drenthe College
mede mogelijk gemaakt door
Logo Gemeente Assen
Logo Provincie Drenthe
Privacybeleid